BasquePRO Elkargoak delakoan Elkargo Profesionalen sareak proiektu bat garatzen ari da elkargo profesionaletan euskararen erabilera sustatzeko, eta horretarako laguntza publikoak eskuratzeko aukera aztertzen ari da. Horretarako BasquePRO Elkargoak interesa duten elkargoentzat laguntza eskaera kolektibo bat aurkeztu die erakundeei.

-

La red de colegios profesionales BasquePRO Elkargoak está desarrollando un proyecto para impulsar el uso del euskera en los Colegios Profesionales, tratando de optimizar el acceso de los mismos a las ayudas públicas con ese fin. A tal efecto BasquePRO Elkargoak ha presentado ante las instituciones una solicitud de ayuda conjunta para los Colegios interesados.

https://www.bm30.eus/beneficios-comunitarios/basquepro-elkargoak-euskaraz/

Tags: